Corona protocol

Protocol Dorpshuis ’t Zoetzand

Dit protocol is geldig m.i.v. 1 september 2020 totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Gebruikers/huurders zijn medeverantwoordelijk voor gebruik van het gebouw volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom ondertekenen zij dit protocol voor gezien en akkoord. 

Vóórdat gebruik gemaakt kan worden van ’t Zoetzand stellen zij zélf een protocol op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur van ‘t Zoetzand. 

Toegang

 • Wij gebruiken géén aparte in- en uitgang van en naar buiten. Mensen die het gebouw verlaten hebben voorrang op mensen die het gebouw inkomen.
 • De buitendeur wordt geopend door met de elleboog de zwarte bedieningsknop in te drukken. 
 • Gebruikers/huurders desinfecteren bij binnenkomst hun handen. 
 • Vaste gebruikers/huurders kunnen hun eigen sleutel gebruiken om toegang tot het gebouw te krijgen. Buiten de gebruikelijke tijd(en) melden zij dit vóóraf bij het bestuur van ‘t Zoetzand.
 • Bij méér dan 100 bezoekers moeten bezoekers zich vooraf aanmelden en vindt een gezondheidscheck plaats. 

Toiletgebruik

 • Maak zo veel mogelijk thuis gebruik van het toilet.
 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk in een toiletgroep aanwezig zijn. 
 • Vóór toiletgebruik: handen wassen volgens de RIVM richtlijnen. 
 • Het toilet doorspoelen met het deksel dicht. 
 • Ná toiletgebruik: bril en spoelknop desinfecteren. Het hiervoor gebruikte papier in de afvalemmer en niet in het toilet. 
 • Ná toiletgebruik: handen wassen volgens de RIVM richtlijnen. 
 • Gebruik papieren doekjes om de handen af te drogen. 

Algemeen

 • Er kan géén gebruik worden gemaakt van de garderobe.
 • Alle contactplekken worden regelmatig met een desinfecterend middel gereinigd. 
 • De deuren van de binnenruimtes blijven open, zodat er geen deuren en/of deurklinken aangeraakt behoeven te worden. 
 • Gebruikers/huurders en hun bezoekers dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM.
 • Gebruikers/huurders zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers. 
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over wat wij van hen verwachten. 
 • Als gebruikers/huurders zich niet aan de geldende regels houden, worden zij hierop aangesproken. Bij een tweede overtreding wordt hun de toegang tot het gebouw ontzegd. 
Eten/drinken

 • Vrijwilligers dragen handschoenen bij het bereiden/schenken/serveren van consumpties.
 • Bestellingen worden in de gehuurde ruimte (grote zaal/foyer/vergaderruimte) opgenomen en vervolgens daar geserveerd en gebruikt. Dus niet in de bar. 
 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk in een keuken aanwezig zijn.